Upozorenje: podtemperatura ispisne glave
Upozorenje: podtemperatura ispisne glave
View content for :
Product:

Upozorenje: podtemperatura ispisne glave

Stanje

Uzrok: radno okruženje previše je hladno

Temperatura okoline na lokaciji pisača nalazi se ispod navedenog raspona radne temperature.

Rješenje: povećajte temperaturu radnog okruženja ili premjestite pisač

Interna°podrška za pisač°– radnja operatera
  1. Ispisna glava bila je na izložena kritičnoj temperaturi ili je došlo do prekida napajanja.
  2. Isključite pisač. Premjestite pisač i pričekajte da se zagrije prirodnim putem. Na i u pisaču se može kondenzirati vlaga ako se temperatura prebrzo promijeni.
  3. Postavite pisač za rad i uključite ga kako biste nastavili s upotrebom. Pogledajte Odabir lokacije pisača.

Uzrok: kvar ispisne glave

Radna temperatura ispisne glave preniska je za pravilno ispisivanje.

Rješenje: zamijenite ispisnu glavu

Interna°podrška za pisač
  1. Zamijenite ispisnu glavu. Pogledajte .