Način za ručnu kalibraciju medija
Način za ručnu kalibraciju medija

Način za ručnu kalibraciju medija

U ručnoj kalibraciji medija provodi se optimirana serija fokusiranih postavki medija za medije koje je teško detektirati.
 1. U naprednom načinu rada, pritiskom gumba
  PAUSE
  (Pauza) dok indikator statusa
  Status
  svijetli žuto pokrećete ručnu kalibraciju medija.
 2. Indikator
  MEDIA
  (Medij) treperi žuto, a potom treperi indikator
  Pause
  (Pauza).
 3. Otvorite pisač i provjerite je li senzor za medij na središnjem položaju za detektiranje (tijekom prijenosa) praznina između naljepnica.
  Ako se medij detektiranja pomoću crnih oznaka ili zareza, provjerite je li senzor medija u pravilnom položaju za otkrivanje oznake ili zareza.
  Ako je medij unaprijed ispisan, s prednje strane ili na poleđini podloge, postavite senzor na položaj s najmanjim ispisom. Ručno kalibriranje medija možda ćete morati provesti nekoliko puta, uz premještanje senzora medija, dok pisač ne dovrši postupak kalibracije i vrati se u status°READY°(SPREMAN).
 4. Uklonite 3 inča ili 80 mm naljepnica s podloge.
 5. Postavite dio podloge bez naljepnica preko (pogonskog) valjka tako da je prednji rub prve naljepnice ispod vodilica za medije.
 6. Zatvorite pisač i jednom pritisnite tipku
  PAUSE
  (Pauza).
  Indikator
  MEDIA
  (Mediji) bljeskat će dok se mjeri podloga medija. Kad postupak završi, počet će bljeskati indikator
  Pause
  (Pauza).
 7. Otvorite pisač i premjestite medij tako da se naljepnica nalazi izravno iznad pomičnog senzora. Zatvorite pisač.
 8. Jednom pritisnite tipku
  PAUSE
  (Pauza).
  Pisač će uvući i izmjeriti nekoliko naljepnica. Ako pisač može utvrditi pravilnu vrstu medija (praznine, crne oznake ili zarezi) i izmjeriti duljinu medija, pisač će se vratiti u stanje spremnosti za rad, indikator
  Status
  svijetli zeleno.