Izvođenje dijagnostičkog ispitivanja komunikacije
Izvođenje dijagnostičkog ispitivanja komunikacije

Izvođenje dijagnostičkog ispitivanja komunikacije

Dijagnostičko ispitivanje komunikacije je alat za otklanjanje problema kojim se provjerava veza između pisača i glavnog računala.
Pisač u načinu za dijagnostiku sve podatke primljene s glavnog računala u ispisuje kao ravne znakove ASCII, s heksadecimalnim vrijednostima ispod teksta u ASCII. Pisač ispisuje sve primljene znakove uključujući i kontrolne šifre kao što je CR (vraćanje pokazivača na početak reda).
Prikazuje primjer ispisa testa dijagnostike komunikacije.
 1. Provjerite je li medij umetnut, a pisač uključen.
 2. Širinu ispisa postavite na širinu naljepnice koju upotrebljavate za ispitivanje ili manje.
 3. Pritisnite i dvije sekunde zadržite
  Pause
  (Pauza) +
  FEED
  (Uvlačenje). Tijekom aktivnosti indikator
  STATUS
  naizmjenično svijetli zeleno i žuto.
  Pisač prelazi u način za dijagnostiku i na probnu naljepnicu ispisuje sve podatke primljene s glavnog računala.
 4. Provjerite ima li na probnoj naljepnici šifri za pogreške. Ako ima pogrešaka, provjerite jesu li ispravni komunikacijski parametri.
  Pogreške se na probnoj naljepnici prikazuju na sljedeći način:
  • FE označava pogrešku u očitavanju s pogrešnog mjesta.
  • OE označava pogrešku nepravilnog redoslijeda stizanja podataka.
  • PE označava pogrešku uparivanja.
  • NE označava šum (smetnje).
Za napuštanje samostalnog ispitivanja i povratak u normalni rad pritisnite i dvije sekunde zadržite
Pause
(Pauza) +
FEED
(Uvlačenje) ili ISKLJUČITE (O) i UKLJUČITE pisač.