Podešavanje širine ispisivanja
Podešavanje širine ispisivanja

Podešavanje širine ispisivanja

Podesite širinu medija za postavljanje slike°na medij.
Širina ispisivanja mora se podesiti:
  • Prije prve upotrebe pisača.
  • Pri svakoj promjeni širine upotrebljavanog medija.
Širina ispisivanja može se podesiti:
  • Upravljačkim programom za pisače u sustavu Windows ili softverom kao što je ZebraDesigner™.
  • Upravljanjem radnjama pisača pomoću programiranja ZPL; pogledajte naredbu za širinu ispisivanja Print Width(
    ^PW
    ) (pogledajte vodič za programiranje u ZLP).
Povezane naredbe ZPL:
^PW
Upotrijebljena naredba SGD:
ezpl.print_width
Internetska stranica pisača:
View and Modify Printer Settings (Prikaz i izmjena postavki pisača)
Media Setup (Postavljanje medija)
Print Width (Širina ispisa)