Zamjena potrošnih materijala prilikom upotrebe pisača
Zamjena potrošnih materijala prilikom upotrebe pisača
View content for :
Product:

Zamjena potrošnih materijala prilikom upotrebe pisača

Ako tijekom ispisivanja nestane medija (vrpce, naljepnica, računa, etiketa, karti itd.) tijekom ulaganja medija ostavite uključeno napajanje pisača. Nakon ulaganja nove role medija ili vrpce, pritisnite gumb
FEED
(Ulaganje) za ponovno sinkroniziranje i pokretanje ispisivanja.
Pri zamjeni medija nemojte isključivati pisač. Ako tijekom ispisivanja isključite pisač, dolazi do gubitka podataka. Održavanjem napajanja pisača moguće je nastaviti i dovršiti zadatke°ispisivanja u tijeku, ako je riječ o pojedinačnom ispisivanju ili zadatku ispisivanja serije.
Jednim pritiskanjem gumba 
FEED
(Ulaganje) nakon ulaganja medija pokreće se sinkronizacija medija s početkom naljepnice.
Pritiskanjem gumba
PAUSE
(PAUZA) u većini slučajeva nastavlja se zadatak ispisivanja.
Pritisnite gumb
FEED
(Ulaganje) nakon ponovne sinkronizacije ili kalibracije medija ako je zadana postavka pisača ponovno ispisivanje posljednje slike naljepnice u pisaču.