Priključivanje napajanja pisača
Priključivanje napajanja pisača
View content for :
Product:

Priključivanje napajanja pisača

Ovaj postupak navodi vas kroz priključivanje napajanja pisača na uzemljeni izvor napajanja i pisač.
Pisač i napajanje nikad nemojte upotrebljavati u prostorima u kojima se mogu smočiti. Moglo bi doći do ozbiljnih ozljeda!
Pisač postavite tako da po potrebi možete lako do kabela napajanja. Za neke postupke postavljanja ili rješavanja problema morat ćete isključiti napajanje. Odvojite kabel napajanja od izvora napajanja ili električne utičnice izmjenične struje kako biste bili sigurni da pisač nije priključen na napajanje.
Napajanje priključujte sljedećim redoslijedom.
 1. Priključite napajanje na istosmjernu utičnicu pisača.
 2. Uključite kabel za napajanje izmjeničnom strujom u električno napajanje.
  Obavezno upotrebljavajte kabel za napajanje s tri (3) kontakta na utikaču i IEC 60320-C13 priključak. Ti kabeli napajanja moraju imati mjerodavnu certifikacijsku oznaku države u kojoj se proizvod upotrebljava.
 3. Drugi kraj kabela za napajanje izmjeničnom strujom ukopčajte u odgovarajuću utičnicu za izmjeničnu struju. Taj kraj kabela za napajanje koji se ukopčava u utičnicu s izmjeničnom strujom može se razlikovati ovisno o regiji.
  Taj kraj kabela za napajanje koji se ukopčava u utičnicu s izmjeničnom strujom može se razlikovati ovisno o regiji.
  Aktivni indikator napajanja zasvijetlit će (zeleno) ako je napajanje uključeno u utičnicu za izmjeničnu struju.
  Prikazuje ZD621 s priključenim i uključenim napajanjem.