Ulaganje vrpce za prijenos tvrtke Zebra – ZD411T
Ulaganje vrpce za prijenos tvrtke Zebra – ZD411T
View content for :
Product:

Ulaganje vrpce za prijenos tvrtke Zebra –
ZD411T

Pisač je opremljen sustavom za vrpcu od 74 metra.
Prije nego postupite po ovim uputama, pripremite vrpcu tako da uklonite omot i odlijepite ljepljivu traku.
Prikazuje značajke vrpce za prijenos tvrtke Zebra.
1 – zarez (potreban na lijevoj strani vrpce za toplinski prijenos tvrtke Zebra)
2 – ljepljiva traka
3 – desni zarez (ne upotrebljava se u pogonskom sustavu za vrpcu)
Provjerite imaju li vrpca i prazna jezgra za vrpcu zareze na lijevoj strani jezgri vrpce, kao što je prikazano gore.
 1. Dok je pisač otvoren, postavite praznu jezgru vrpce na osovine za namatanje u pisaču. Gurnite desnu stranu prazne jezgre na osovinu s oprugom (desna strana). Poravnajte jezgru sa središtem glavčine lijeve osovine i okrećite jezgru dok se zarezi ne poravnaju i ne sjednu na mjesto.
  Prvu jezgru vrpce za namatanje možete pronaći u pakiranju. Poslije, za sljedeću rolu vrpce upotrijebite praznu jezgru za dopremanje s osovine za dopremanje.
 2. Postavite novu rolu s vrpcom na donju osovinu za dopremanje vrpce. Gurnite je na desnu osovinu i fiksirajte lijevu stranu na isti način kao i prilikom montaže jezgre za namatanje.
  Prikazuje umetanje vrpce na osovine za vrpcu.
 3. Pričvrstite vrpcu na jezgru za namatanje. Upotrijebite ljepljivu traku na novim rolama ili tanki dio trake. Poravnajte vrpcu tako da se namota izravno na jezgru.
  Prikazuje pričvršćivanje i okretanje vrpce na jezgri za namatanje.
 4. Gornju stranu glavčine za namatanje vrpce zakrenite unatrag kako biste nategnuli vrpcu. Okretanje glavčine pomaže u završnom poravnavanju položaja za namatanje vrpce s rolom za dopremanje vrpce. Vodilica vrpce mora biti u potpunosti prekrivena vrpcom.
 5. Provjerite je li medij umetnut i spreman za ispisivanje, a zatim zatvorite poklopac pisača.
 6. Ako je napajanje pisača uključeno, pritisnite gumb
  FEED
  (Ulaganje) tako da pisač uvuče najmanje 20 cm (8 inča) medija kako bi se vrpca zategnula i poravnala (izravnava vrpcu) te kako bi se poravnala s osovinama. Možete i pričekati da se pisač uključi pa izvršiti upute za pisač iz ovog poglavlja.
 7. Promijenite postavku načina ispisivanja iz izravnog toplinskog ispisivanja u toplinski prijenos kako biste postavili profile temperature pisača za medije za toplinski prijenos. To se može učiniti s pomoću upravljačkog programa pisača, softvera za dizajniranje naljepnica ZebraDesigner ili naredbi za programiranje pisača.
  • Kad operacijama pisača upravljate s pomoću ZPL programiranja, pogledajte ZPL II naredbu za vrstu medija (
   ^MT
   ) (slijedite upute iz Vodiča za ZPL programiranje).
  • Kad operacijama pisača upravljate s pomoću EPL načina rada stranice, pogledajte EPL naredbu za
   opcije
   (
   O
   ) (slijedite upute iz Vodiča za programere EPL načina rada stranice).
Kako biste provjerili promjenu načina rada iz izravnog toplinskog ispisivanja u ispisivanje toplinskim prijenosom, ispišite konfiguracijsku naljepnicu s pomoću Probno ispisivanje s pomoću izvješća o konfiguraciji. Na naljepnici statusa konfiguracije pisača pod
PRINT METHOD
(Metoda ispisivanja) trebalo bi pisati
THERMAL-TRANS
(Toplinski prijenos).