Konfiguriranje opcija žičnog povezivanja i način za oporavak nakon prekida napajanja
Konfiguriranje opcija žičnog povezivanja i način za oporavak nakon prekida napajanja
View content for :
Product:

Konfiguriranje opcija žičnog povezivanja i način za oporavak nakon prekida napajanja

Ove reference primijenite kao pomoć pri nadogradnji, rekonfiguriranju, rješavanju problema s pisačem; i postavljanje načina za oporavak nakon prekida napajanja na karticama s opcijama za povezivanje.
Ispisna glava jako se zagrije tijekom ispisivanja. Nemojte dirati ispisnu glavu kako biste je zaštitili od oštećenja, a sebe od ozljeda. Za održavanje ispisne glave upotrebljavajte isključivo olovku za čišćenje.
Priprema montaže
– za ovaj postupak nisu potrebni alati.
  • Iskopčajte utikač istosmjerne struje iz stražnje strane pisača.
  • Iskopčajte sve kabele za povezivanje i USB uređaje iz pisača kako biste zaštitili sebe i pisač.
  • Tako sprječavate nezgode i oštećenje pisača.

Pristup kartici modula za povezivanje ili praznom utoru

Otvorite vratašca za pristup modulu tako da vrškom prsta pritisnete gornji dio vratašaca prema dolje. Time ćete otpustiti zasun. Povucite vratašca prema dolje i dalje od pisača.
Prikazuje odvajanje stražnjih vratašaca za žično povezivanje.

Vađenje kartice modula za povezivanje

Kartica modula na rubu ima otvor za uklanjanje modula. Karticu izvucite prstima, povlačenjem kabelske priključnice ili pomoću predmeta s tankim vrhom.
Prikazuje odvajanje stražnjih vratašaca za žično povezivanje.
Modul sa serijskim priključkom izvlači se prstima, pisalom ili malim ravnim odvijačem.
Prikazuje odvajanje stražnjih vratašaca za žično povezivanje.

Postavljanje premosnika načina za oporavak od prekida napajanja

Način rada za oporavak od prekida napajanja dostupan je samo na pisačima s instaliranim modulom za povezivanje pisača.
Moduli za povezivanje pisača imaju premosnik za oporavak od prekida napajanja koji je postavljen na OFF (isključeno). Kad je premosnik postavljen na ON (uključeno), pisač će se automatski uključiti kad se ukopča u aktivan (uključen) izvor napajanja izmjeničnom strujom.
Pomaknite premosnik AUTO (automatski) (način rada za oporavak od prekida napajanja) iz položaja OFF (isključeno) u položaj ON (uključeno).
Prikazuje lokaciju premosnika za ponovno postavljanje pisača.
1 – zadano: Način rada za oporavak od prekida napajanja isključen je
2 – način rada za oporavak od prekida napajanja uključen je

Umetanje kartice modula za povezivanje

Polako, ali čvrsto gurajte elektroničku karticu sve dok kartice ne prođe unutarnji rub pristupnih vratašaca.
Prikazuje uklanjanje napajanja pisača.

Postavljanje vratašaca modula za povezivanje

Poravnajte donji dio vratašaca s donjim rubom otvora za pristup modulu. Zakrenite vrata prema gore i zatvorite poklopac. Jezičci za fiksiranje zakvačit će se za podnožje ispod umetnute kartice modula.