USB sučelje
USB sučelje

USB sučelje

U ovom odjeljku objašnjeno je ožičenje USB priključnice za stilove USB A i B koji se upotrebljavaju na ovom pisaču.
Ako upotrebljavate kabele drugih proizvođača, za pisač su potrebni USB kabeli ili kabeli s oznakom Certified USB na pakiranju, čime se jamči kompatibilnost s protokolom USB 2.0.
USB-A
Prikaz ožičenja i mogućnosti oblikovanja kruga za priključke na sučelje USB-A.
Ožičenje – USB priključnica stila A za priključivanje na pisač ili uređaj
Pol 1 – Vbus (+5 VDC).
Pol 2 – D- (podatkovni signal, negativna strana)
Pol 3 – D+ (podatkovni signal, pozitivna strana)
Pol 4 – košuljica (oklopljenje/žica odvoda)
USB-B
Prikaz ožičenja i mogućnosti oblikovanja kruga za priključke na sučelje USB-B.
Ožičenje – USB priključnica stila B za priključivanje na pisač ili uređaj
Pol 1 – Vbus (nije priključen)
Pol 2 – D- (podatkovni signal, negativna strana)
Pol 3 – D+ (podatkovni signal, pozitivna strana)
Pol 4 – košuljica (oklopljenje/žica odvoda)
USB priključak + izvor istosmjernog napajanja od 5 V dijeli se s fantomskim napajanjem serijskog priključka. Ograničen je na 0,5 mA po specifikaciji USB-a i s ugrađenim ograničenjem struje. Maksimalan protok struje kroz serijski i USB ulaz ne smije prekoračiti ukupno 0,75 A.