Upravljanje konfiguracijom ZPL pisača
Upravljanje konfiguracijom ZPL pisača

Upravljanje konfiguracijom ZPL pisača

Ovdje je opisano kako se spremaju i ažuriraju postavke.
Pisač ZPL dizajniran je da omogućava dinamično mijenjanje postavki za brzo ispisivanje naljepnica. Parametri pisača koji se ne mijenjaju spremaju se za buduću upotrebu u formatima. Te postavke primjenjuju se do promjene naknadnim naredbama, do ponovnog postavljanja pisača, njegovog isključivanja ili uključivanja ili vraćanja parametara na tvorničke postavke ponovnim postavljanjem pisača na zadane tvorničke postavke. Naredba ZPL za ažuriranje konfiguracije (
^JU
) sprema i vraća konfiguracijske postavke pisača za inicijaliziranje (ili ponovno inicijaliziranje) pisača pomoću unaprijed konfiguriranih postavki.
  • Kako biste zadržali postavke nakon isključivanja i uključivanja ili ponovnog postavljanja pisača, možete poslati naredbu
    ^JUS
    pisaču i tako spremiti sve trenutačne trajne postavke.
  • Vrijednosti koje su zadnje spremljene u pisač obnavljaju se i ponovo pozivaju naredbom
    ^JUR
    .
ZPL jednom navedenom naredbom odjednom sprema sve parametre. Stari programski jezik EPL (pisač ga podržava) odmah mijenja i sprema pojedinačne postavke. Većina postavki pisača dijele se između jezika ZPL i EPL. Na primjer, promjenom postavke brzine pomoću jezikom EPL također se mijenja postavka brzine radnje ZPL. Promijenjena postavka EPL ostaje čak i nakon isključivanja i uključivanja pisača ili ponovnog postavljanja bilo kojim jezikom pisača.
Izvješće o konfiguraciji pisača dostupno je kao pomoć razvojnim programerima. U izvješću o konfiguraciji navode se radni parametri, postavke senzora i status pisača. Za lakše upravljanje pisačem, ovo i druga izvješća o pisaču također je moguće ispisati iz programa Zebra Setup Utility i upravljačkog programa ZebraDesigner za sustav Windows.