Izvješće o profilu senzora
Izvješće o profilu senzora

Izvješće o profilu senzora

Pomoću ovog izvješća možete identificirati položaj senzora°i probleme pri detektiranju.
Za rješavanje sljedećih situacija upotrijebite sliku profila senzora (koja će se protezati preko nekoliko naljepnica ili oznaka):
 • Pisač ima poteškoća u određivanju praznina (mreže) između naljepnica.
 • Pisač netočno prepoznaje ranije ispisana područja na naljepnici kao praznine (mrežu).
Upotreba gumba korisničkog sučelja
 1. Isključite pisač.
 2. Pritisnite i držite gumbe
  FEED
  (Ulaganje) +
  CANCEL
  (Odustani) dok uključujete pisač.
 3. Pritisnite i držite gumbe
  FEED
  (Ulaganje) +
  CANCEL
  (Odustani) sve dok indikator
  STATUS
  ne bude jedini uključeni indikator.
Upotreba jezika ZPL
Pošaljite pisaču naredbu
~JG
. Pogledajte Vodič za programiranje Zebra za detaljnije informacije o ovoj naredbi.
Svoje rezultate usporedite s primjerima prikazanima u ovom odjeljku. Ako ne nužno prilagoditi osjetljivost senzora, kalibrirajte pisač (pogledajte Ručna kalibracija medija).

Identificiranje elemenata profila senzora

 • Red označen s MEDIA (Medij) (1) u profilu senzora označava očitanja senzora za medij.
 • Postavke praga senzora za medij označava WEB (MREŽA) (2).
 • Prag za nedostatak medija označava OUT (PONESTALO) (3).
 • Uspravni šiljci (4) označavaju praznine između naljepnica (mreža/praznina).
 • Crte između šiljaka (5) označavaju položaj naljepnica.
 • Crta s brojevima na vrhu (6) mjerni je rezultat u točkama od početka ispisivanja.
Ako ispis s profilom senzora usporedite s duljinom svog medija, šiljci bi međusobno trebali biti udaljeni koliko i praznine na mediju. Ako ti razmaci nisu jednaki, pisač bi mogao imati problema u određivanju položaja praznina.
Profil senzora (medij s prazninama/mrežom)
Shows the sensor profile elements Transmissive Sensing Profile (Gap/Web Media)
Profil senzora (mediji s crnim oznakama)
Shows the sensor profile elements Reflective Sensing Profile (Black Mark, Tag Media)