Prilagođavanje pomičnog senzora za crne oznake ili zareze
Prilagođavanje pomičnog senzora za crne oznake ili zareze
View content for :
Product:

Prilagođavanje pomičnog senzora za crne oznake ili zareze

Senzor pisača za crne oznake i utore upotrebljava reflektivno prepoznavanje. Reflektivno prepoznavanje ne funkcionira u zadanom položaju senzora.
Za prepoznavanje crnih oznaka traže se površine bez odsjaja poput crnih oznaka, crnih crta, zareza ili otvora na poleđini medija koje ne reflektiraju zraku senzora blisku infracrvenom zračenju natrag do detektora senzora. Svjetlo senzora i njegov detektor crnih oznaka nalaze se jedan pokraj drugog ispod poklopca senzora.
  • Postavite strelicu za poravnanje pomičnog senzora na sredinu crne oznake ili zareza na donjoj strani medija.
  • Poravnavanje senzora treba postaviti što dalje od ruba medija, ali na mjestu na kojem će etiketa 100 % prikrivati prozor senzora.
  • Medij se prilikom ispisivanja može pomaknuti ±1 mm s jedne na drugu stranu (uslijed varijacija medija i oštećenja ruba uslijed rukovanja). Zarezi na bočnoj strani medija također se mogu oštetiti rukovanjem.
This shows the Movable Sensor adjusted to the middle of an outside black mark.