Print (Ispisivanje) Print Quality (Kvaliteta ispisivanja) Label Length (Duljina naljepnice)
Print (Ispisivanje) Print Quality (Kvaliteta ispisivanja) Label Length (Duljina naljepnice)
View content for :
Product:

Print (Ispisivanje)
Print Quality (Kvaliteta ispisivanja)
Label Length (Duljina naljepnice)

Pogledajte kalibriranu duljinu naljepnice u točkama. Ta se vrijednost ne može mijenjati.