Print (Ispisivanje) Print Quality (Kvaliteta ispisa) Label Width (Dots) (Širina naljepnice (u točkama))
Print (Ispisivanje) Print Quality (Kvaliteta ispisa) Label Width (Dots) (Širina naljepnice (u točkama))
View content for :
Product:

Print (Ispisivanje)
Print Quality (Kvaliteta ispisa)
Label Width (Dots) (Širina naljepnice (u točkama))

Odredite širinu naljepnica koje se upotrebljavaju, u točkama. Zadana je vrijednost maksimalna širina za pisač na temelju DPI vrijednosti ispisne glave.
Ako postavite premalu širinu, dijelovi formata naljepnice možda se neće ispisati na mediju. Postavljanjem prevelike širine trošite memoriju za formatiranje i može uzrokovati ispisivanje dijelova naljepnice na tiskarski valjak. Postavka može utjecati na vodoravni položaj formata naljepnice ako je slika preokrenuta naredbom
^POI
programa ZPL.
Prihvaćene vrijednosti:
ZD621, 203 dpi = od 0002 do 832 točke
ZD621, 300 dpi = od 0002 do 1280 točaka
Povezane naredbe ZPL:
^PW
Upotrijebljena naredba SGD:
ezpl.print_width
Internetska stranica pisača:
View and Modify Printer Settings (Prikaz i izmjena postavki pisača)
Media Setup (Postavljanje medija)
Print Width (Širina ispisa)