RFID Read Power (Snaga čitanja)
RFID Read Power (Snaga čitanja)
View content for :
Product:

RFID
Read Power (Snaga čitanja)

Ako željena snaga čitanja nije postignuta putem kalibracije RFID oznake, može se navesti vrijednost.
Prihvaćene vrijednosti:
0 do 30
Povezane naredbe ZPL:
^RW
Upotrijebljena naredba SGD:
rfid.reader_1.power.read
Internetska stranica pisača:
View and Modify Printer Settings (Prikaz i izmjena postavki pisača)
RFID
Setup (Postavljanje)
RFID READ PWR (RFID SNAGA ČITANJA)