System (Sustav) Settings (Postavke) Print: System Settings (Ispisivanje: postavke sustava)
System (Sustav) Settings (Postavke) Print: System Settings (Ispisivanje: postavke sustava)
View content for :
Product:

System (Sustav)
Settings (Postavke)
Print: System Settings (Ispisivanje: postavke sustava)

Ispisuje izvješće o konfiguraciji pisača.
Prikazuje zaslon izbornika Čarobnjaci.
Povezane naredbe ZPL:
~WC
Tipke upravljačke ploče:
Dvije sekunde držite
CANCEL
(Odustani) tijekom uključivanja pisača.
Dvije sekunde držite
FEED
(Ulaganje) +
CANCEL
(Odustani) dok je pisač u stanju spremnosti za rad.
Internetska stranica pisača:
View and Modify Printer Settings (Prikaz i izmjena postavki pisača)
Print Listings on Label (Ispisivanje popisa na naljepnicu)