Ethernet (LAN, RJ-45)
Ethernet (LAN, RJ-45)
View content for :
Product:

Ethernet (LAN, RJ-45)

Priključite se na pisač sa žičnim ethernetskim kabelom.
Za pisač je potreban ethernetski kabel UTP RJ45 (1) s oznakom CAT 5 ili višom.
Pisač ima ugrađeni poslužitelj mrežnog ispisa. Dodatne informacije o konfiguraciji pisača za rad u kompatibilnoj Ethernet mreži potražite u Korisničkom priručniku za žične i bežične poslužitelje za ispisivanje. Pisač mora biti konfiguriran za rad u vašoj mreži. Poslužitelju pisača na vašem pisaču moguće je pristupiti putem web-stranica poslužitelja pisača.
Prikazuje ukopčavanje kabela za žični Ethernet u pisač.

Indikatori stanja/aktivnosti etherneta

Ethernetski priključak na pisaču ima dva djelomično vidljiva indikatora statusa/aktivnosti koji pružaju informacije o statusu sučelja na priključku. I na pisaču se nalaze indikatorska svjetla za korisničko sučelje koja pokazuju radni status mreže pisača. Pogledajte Značenje uzoraka svjetlosnih indikatora za dodatne informacije.
LED indikator statusa
Opis
Oba isključena
Nije prepoznata Ethernet veza
Zelena
Pronađena je veza od 100 Mb/s
Zelena sa žutim bljeskanjem
Pronađena je veza od 100 Mb/s i ethernetska aktivnost
Žuta
Pronađena je veza od 10 Mb/s
Žuta sa zelenim bljeskanjem
Pronađena je veza od 10 Mb/s i ethernetska aktivnost

Dodjela IP adrese za mrežni pristup

Svi uređaji na Ethernet mreži (LAN i WLAN) trebaju mrežnu IP adresu (Internet Protocol). IP adresa pisača potrebna je za pristupanje pisaču radi ispisivanja ili konfiguriranja. Pet načina za dodjelu IP adrese:
 • DHCP (Dynamic Host Connection Protocol) – zadana postavka
 • Zebra Setup Utilities (uključuje Windows upravljački program za pisač ZebraDesigner)
 • Telnet
 • Mobilne aplikacije
 • ZebraNet Bridge

DHCP za osobne mreže

Pisač je prema zadanom postavljen na rad u Ethernet LAN ili Wi-Fi mreži s DHCP-om. Ta je postavka je namijenjena prije svega za osobne mreže. Mreža automatski osigurava novu mrežnu IP adresu svaki put kad se pisač uključi. Windows upravljački program pisača upotrebljava statičku IP adresu za povezivanje s pisačem. IP adresu u upravljačkom programa pisača trebat će promijeniti radi pristupa pisaču ako se njegova dodijeljena IP adresa promijenila nakon početne instalacije pisača.

Upravljane mreže

Za upotrebu pisača u strukturiranoj mreži (LAN ili Wi-Fi) nužno je da mrežni administrator dodijeli pisaču statičku IP adresu i druge postavke potrebne za ispravan rad na mreži.

 • ID korisnika:
  admin
 • Lozinka:
  1234