Prepoznavanje stanja potrošene vrpce
Prepoznavanje stanja potrošene vrpce
View content for :
Product:

Prepoznavanje stanja potrošene vrpce

Kad potrošite ispisnu vrpcu, pisač će prijaviti stanje „Potrošena vrpca“ putem indikatora
Status
i
Media
(Mediji). To je dio normalnog ciklusa upotrebe medija.
Indikator
Status
pisača počet će svijetliti crveno, a indikator
Media
(Mediji) bljeskat će crveno kad pisač prepozna da je vrpca potrošena,
Prikazuje pisač s potrošenom vrpcom.
 1. Otvorite pisač. Nemojte isključivati pisač.
 2. Provjerite je li reflektivna vrpca (koja se upotrebljava za prepoznavanje kraja vrpce) izložena na donjoj strani spremnika s vrpcom ili role s vrpcom. Puna je i prednja vrpca / gornja rola.
  Prikazuje pisač s potrošenom vrpcom.
  1 – puna je rola s vrpcom za namatanje
  2 – kraj vrpce na reflektirajućem rubu vrpce
 3. Izvadite potrošenu rolu za namatanje i propisno je odložite. Privremeno praznu jezgru vrpce usmjerite prema dnu/pozadini nosača vrpce.
 4. Umetnite novu rolu s vrpcom.
  Dodatne pojedinosti potražite u odjeljku Umetanje role s vrpcom za toplinski prijenos.
 5. Za nastavak ispisivanja jednom pritisnite
  FEED
  (Ulaganje) (pomicanje).