Connection (Veza) Bluetooth Friendly Name (Neslužbeni naziv)
Connection (Veza) Bluetooth Friendly Name (Neslužbeni naziv)
View content for :
Product:

Connection (Veza)
Bluetooth
Friendly Name (Neslužbeni naziv)

Ovom se naredbom postavlja neslužbeni naziv koji se upotrebljava tijekom otkrivanja servisa.
Za primjenu promjena morate isključiti i ponovno uključiti pisač ili izdati naredbu
device.reset
(pogledajte Connection (Veza) Networks (Mreže) Reset Network (Ponovo postavi mrežu)).
Ako ne postavite neslužbeni naziv, zadano se upotrebljava serijski broj pisača.
Prihvaćene vrijednosti:
Tekstni niz duljine do 17 znakova
Upotrijebljena naredba SGD:
bluetooth.friendly_name