Connection (Veza) Wired (Žična) Wired IP Protocol (IP protokol žične veze)
Connection (Veza) Wired (Žična) Wired IP Protocol (IP protokol žične veze)
View content for :
Product:

Connection (Veza)
Wired (Žična)
Wired IP Protocol (IP protokol žične veze)

Ovaj parametar pokazuje bira li IP adresu žičnog poslužitelja za ispisivanje korisnik (trajna) ili poslužitelj (dinamična). Ako je odabrana dinamična opcija, parametar opisuje načine na koje poslužitelj za ispisivanje prima IP adresu s poslužitelja.
Prikazuje zaslon izbornika Čarobnjaci.
Za primjenu promjena postavki mreže morate ponovno postaviti poslužitelj za ispisivanje. Pogledajte
Connection (Veza)
Networks (Mreže)
Reset Network (Ponovo postavi mrežu)
Prihvaćene vrijednosti:
ALL (SVE), GLEANING ONLY (SAMO PRIKUPLJANJE), RARP, BOOTP, DHCP, DHCP & BOOTP, PERMANENT (TRAJNO)
Povezane naredbe ZPL:
^ND
Upotrijebljena naredba SGD:
internal_wired.ip.protocol
Internetska stranica pisača:
View and Modify Printer Settings (Prikaz i izmjena postavki pisača)
Network Communications Setup (Postavljanje mrežne komunikacije)
TCP/IP Settings (TCP/IP postavke)