Connection (Veza) WLAN WLAN Band (WLAN pojas)
Connection (Veza) WLAN WLAN Band (WLAN pojas)
View content for :
Product:

Connection (Veza)
WLAN
WLAN Band (WLAN pojas)

Postavite željeni pojas unutar kojeg se želite povezati putem Wi-Fi veze.
Prihvaćene vrijednosti:
2.4 (2,4), 5, All (Sve), None (Ništa)
Upotrijebljena naredba SGD:
wlan.band_preference
Internetska stranica pisača:
View and Modify Printer Settings (Prikaz i izmjena postavki pisača)
Network Communications Setup (Postavljanje mrežne komunikacije)
Wireless Setup (Postavljanje bežične veze)