Connection (Veza) WLAN ESSID
Connection (Veza) WLAN ESSID
View content for :
Product:

Connection (Veza)
WLAN
ESSID

Extended Service Set Identification (ESSID) identifikator je vaše bežične mreže. Navedite ESSID za trenutačnu konfiguraciju bežične mreže.
Prihvaćene vrijednosti:
Alfanumerički niz od 32 znaka (zadano 125)
Upotrijebljena naredba SGD:
wlan.essid
Internetska stranica pisača:
View and Modify Printer Settings (Prikaz i izmjena postavki pisača)
Network Communications Setup (Postavljanje mrežne komunikacije)
Wireless Setup (Postavljanje bežične veze)