Connection (Veza) WLAN WLAN IP Protocol (WLAN IP protokol)
Connection (Veza) WLAN WLAN IP Protocol (WLAN IP protokol)
View content for :
Product:

Connection (Veza)
WLAN
WLAN IP Protocol (WLAN IP protokol)

Ovaj parametar pokazuje bira li IP adresu bežičnog poslužitelja za ispisivanje korisnik (trajna) ili poslužitelj (dinamična). Ako je odabrana dinamična opcija, parametar opisuje načine na koje poslužitelj za ispisivanje prima IP adresu s poslužitelja.
Za primjenu promjena postavki mreže morate ponovno postaviti poslužitelj za ispisivanje. Pogledajte
Connection (Veza)
Networks (Mreže)
Reset Network (Ponovo postavi mrežu)
.
Prihvaćene vrijednosti:
ALL (SVE), GLEANING ONLY (SAMO PRIKUPLJANJE), RARP, BOOTP, DHCP, DHCP & BOOTP, PERMANENT (TRAJNO)
Povezane naredbe ZPL:
^ND
Upotrijebljena naredba SGD:
wlan.ip.protocol
Internetska stranica pisača:
View and Modify Printer Settings (Prikaz i izmjena postavki pisača)
Network Communications Setup (Postavljanje mrežne komunikacije)
Wireless Setup (Postavljanje bežične veze)