Connection (Veza) WLAN WLAN Security (Sigurnost veze WLAN)
Connection (Veza) WLAN WLAN Security (Sigurnost veze WLAN)
View content for :
Product:

Connection (Veza)
WLAN
WLAN Security (Sigurnost veze WLAN)

Odaberite vrstu sigurnosti koja će se upotrebljavati za WLAN.
Povezane naredbe ZPL:
^WX
Upotrijebljena naredba SGD:
wlan.security
Internetska stranica pisača:
View and Modify Printer Settings (Prikaz i izmjena postavki pisača)
Network Communications Setup (Postavljanje mrežne komunikacije)
Wireless Encryption Setup (Postavljanje šifriranja bežične veze)