Connection (Veza) WLAN WLAN Subnet (WLAN podmreža)
Connection (Veza) WLAN WLAN Subnet (WLAN podmreža)
View content for :
Product:

Connection (Veza)
WLAN
WLAN Subnet (WLAN podmreža)

Pregledajte i po potrebi promijenite masku bežične podmreže.
Kako biste spremili promjene ove postavke, postavite
Connection (Veza)
WLAN
WLAN IP Protocol (WLAN IP protokol)
na PERMANENT (trajno), a zatim ponovo postavite poslužitelj za ispisivanje (pogledajte
Connection (Veza)
Networks (Mreže)
Reset Network (Ponovo postavi mrežu)
).
Prihvaćene vrijednosti:
000 do 255 za svako polje
Povezane naredbe ZPL:
^ND
Upotrijebljena naredba SGD:
wlan.ip.netmask
Internetska stranica pisača:
View and Modify Printer Settings (Prikaz i izmjena postavki pisača)
Network Communications Setup (Postavljanje mrežne komunikacije)
Wireless Setup (Postavljanje bežične veze)