Print (Ispisivanje) Applicator (Aplikator) Error on Pause (Pogreška prilikom pauziranja)
Print (Ispisivanje) Applicator (Aplikator) Error on Pause (Pogreška prilikom pauziranja)
View content for :
Product:

Print (Ispisivanje)
Applicator (Aplikator)
Error on Pause (Pogreška prilikom pauziranja)

Određuje način na koji pisač obrađuje pogreške ulaza aplikatora. Ako omogućite tu značajku, potvrđuje se i kontakt „Service Required“ (Potreban servis).
Prihvaćene vrijednosti:
ENABLED (OMOGUĆENO)
DISABLED (ONEMOGUĆENO)
Upotrijebljena naredba SGD:
device.applicator.error_on_pause
Internetska stranica pisača:
View and Modify Printer Settings (Prikaz i izmjena postavki pisača)
Advanced Setup (Napredno postavljanje)
Error on Pause (Pogreška prilikom pauziranja)