Print (Ispisivanje) Applicator (Aplikator) Start Print Mode (Način rada za početak ispisivanja)
Print (Ispisivanje) Applicator (Aplikator) Start Print Mode (Način rada za početak ispisivanja)
View content for :
Product:

Print (Ispisivanje)
Applicator (Aplikator)
Start Print Mode (Način rada za početak ispisivanja)

Određuje je li signal za početak ispisivanja priključka aplikatora u ravnomjernom ili impulsnom načinu rada.
Prihvaćene vrijednosti:
Pulse
(Impulsni) – prije potvrde za sljedeću naljepnicu, signal Start Print (Započni ispisivanje) mora se onemogućiti.
Level
(Ravnomjeran) – signal Start Print (Započni ispisivanje) nije potrebno onemogućiti prije ispisivanje sljedeće naljepnice. Naljepnica će se ispisati pod uvjetom da je signal Start Print (Započni ispisivanje) slab i da je naljepnica pravilno formatirana.
Povezane naredbe ZPL:
^JJ
Upotrijebljena naredba SGD:
device.applicator.start_print