Print (Ispisivanje) > Label Position (Položaj naljepnice) > Horizontal Label Offset (Vodoravni pomak naljepnice)
Print (Ispisivanje) > Label Position (Položaj naljepnice) > Horizontal Label Offset (Vodoravni pomak naljepnice)
View content for :
Product:

Print (Ispisivanje) > Label Position (Položaj naljepnice) > Horizontal Label Offset (Vodoravni pomak naljepnice)

Po potrebi pomaknite položaj slike vodoravno na naljepnici.
Po potrebi pomaknite vodoravni položaj ispisanog sadržaja na mediju.
  • Negativni brojevi pomiču lijevi rub slike prema lijevom rubu naljepnice za odabrani broj točaka.
  • Pozitivni brojevi pomiču desni rub slike prema desnom rubu naljepnice.
Prihvaćene vrijednosti:
- 9999 do 9999
Povezane naredbe ZPL:
^LS
Upotrijebljena naredba SGD:
zpl.left_position
Internetska stranica pisača:
View and Modify Printer Settings (Prikaz i izmjena postavki pisača) > Advanced Setup (Napredno postavljanje) > Left Position (Položaj lijevo)