Print (Ispisivanje) Label Position (Položaj naljepnice) Tear Line Offset (Pomak crte otkidanja)
Print (Ispisivanje) Label Position (Položaj naljepnice) Tear Line Offset (Pomak crte otkidanja)
View content for :
Product:

Print (Ispisivanje)
Label Position (Položaj naljepnice)
Tear Line Offset (Pomak crte otkidanja)

Postavite položaj na kojem se pisač zaustavlja kako bi se naljepnica otkinula.
Po potrebi pomaknite položaj medija iznad značajke za otkidanje nakon ispisivanja.
  • Manji brojevi pomiču medije u pisač za navedeni broj točaka (crta otkidanja pomiče se rubu upravo ispisane naljepnice).
  • Veći brojevi pomiču medije iz pisača (crta otkidanja pomiče se vodećem rubu sljedeće naljepnice).
Prihvaćene vrijednosti:
- 120 do + 120
Povezane naredbe ZPL:
~TA
Upotrijebljena naredba SGD:
media.printmode
Internetska stranica pisača:
View and Modify Printer Settings (Prikaz i izmjena postavki pisača)
General Setup (Općenito postavljanje)
Tear Off (Otkidanje)