Print (Ispisivanje) Print Quality (Kvaliteta ispisivanja) Media Type (Vrsta medija)
Print (Ispisivanje) Print Quality (Kvaliteta ispisivanja) Media Type (Vrsta medija)
View content for :
Product:

Print (Ispisivanje)
Print Quality (Kvaliteta ispisivanja)
Media Type (Vrsta medija)

Odaberite vrstu medija koji upotrebljavate.
Ako odaberete
Continuous
(Kontinuirani), morate navesti duljinu naljepnice (postavite je uz
Print (Ispisivanje)
Print Quality (Kvaliteta ispisivanja)
Label Length (Duljina naljepnice)
) u formatu naljepnice (
^LL
ako upotrebljavate ZPL).
Ako odaberete
Gap/Notch
(Praznina/zarez) ili
Mark
(Oznaka) za razne medije koji nisu kontinuirani, pisač uvlači medije kako bi izračunao duljinu naljepnice.
Prihvaćene vrijednosti:
Continuous (Kontinuirani), Gap/Notch (Praznina/zarez), Mark (Oznaka)
Povezane naredbe ZPL:
^MN
Upotrijebljena naredba SGD:
ezpl.media_type
Internetska stranica pisača:
View and Modify Printer Settings (Prikaz i izmjena postavki pisača)
Media Setup (Postavljanje medija)
Media Type (Vrsta medija)