Print (Ispisivanje) Print Quality (Kvaliteta ispisa) Print Speed (Brzina ispisivanja)
Print (Ispisivanje) Print Quality (Kvaliteta ispisa) Print Speed (Brzina ispisivanja)
View content for :
Product:

Print (Ispisivanje)
Print Quality (Kvaliteta ispisa)
Print Speed (Brzina ispisivanja)

Odaberite brzinu ispisivanja naljepnice u inčima po sekundi (ips). Manje brzine ispisivanja obično donose bolju kvalitetu ispisa.
Prihvaćene vrijednosti:
ZD621, 203 dpi = od 2 do 8 ips
ZD621, 300 dpi = od 2 do 6 ips
Povezane naredbe ZPL:
^PR
Upotrijebljena naredba SGD:
media.speed
Internetska stranica pisača:
View and Modify Printer Settings (Prikaz i izmjena postavki pisača)
General Setup (Općenito postavljanje)
Print Speed (Brzina ispisivanja)