Print (Ispisivanje) Print Quality (Kvaliteta ispisa) Print Type (Vrsta ispisa)
Print (Ispisivanje) Print Quality (Kvaliteta ispisa) Print Type (Vrsta ispisa)
View content for :
Product:

Print (Ispisivanje)
Print Quality (Kvaliteta ispisa)
Print Type (Vrsta ispisa)

Odredite treba li pisač upotrebljavati vrpcu za ispis.
Prihvaćene vrijednosti:
Thermal Transfer
(Toplinski prijenos) – upotrebljava vrpcu i medij za toplinski prijenos.
Direct Thermal
(Izravno toplinsko) – upotrebljava medije za izravno toplinsko ispisivanje i ne upotrebljava vrpcu.
Povezane naredbe ZPL:
^MT
Upotrijebljena naredba SGD:
ezpl.print_method
Internetska stranica pisača:
View and Modify Printer Settings (Prikaz i izmjena postavki pisača)
Media Setup (Postavljanje medija)
Print Method (Metoda ispisivanja)