Print (Ispisivanje) Sensors (Senzori) Manual Calibration (Ručna kalibracija)
Print (Ispisivanje) Sensors (Senzori) Manual Calibration (Ručna kalibracija)
View content for :
Product:

Print (Ispisivanje)
Sensors (Senzori)
Manual Calibration (Ručna kalibracija)

Kalibrirajte pisač da biste prilagodili osjetljivost senzora za medij
i vrpcu
. Ovaj radnja je čarobnjak koji vas interaktivno vodi kroz ručnu kalibraciju postavki senzora za medij.
Potpune upute o izvršavanju postupka kalibracije potražite u odjeljku Ručna kalibracija medija.
Povezane naredbe ZPL:
~JC
Upotrijebljena naredba SGD:
ezpl.manual_calibration
Tipke upravljačke ploče:
Dvije sekunde držite
PAUSE
(Pauza) +
FEED
(Ulaganje) +
CANCEL
(Odustani) kako biste pokrenuli kalibraciju.