Čarobnjaci pisača
Čarobnjaci pisača
View content for :
Product:

Čarobnjaci pisača

Čarobnjaci pisača vode vas kroz postupak postavljanja raznih postavki i značajki pisača.
Prilikom upotrebe čarobnjaka nemojte na pisač slati podatke s poslužitelja. Kako biste postigli najbolje rezultate, upotrebljavajte medije pune širine dok pokrećete čarobnjake za ispisivanje ili sveukupno postavljanje. Ako je medij kraći od slike koju treba ispisati, slika može biti odrezana ili se može ispisati preko više naljepnica.
Dostupni su sljedeći čarobnjaci:
 • Set All Wizard
  (Čarobnjak za sveukupno postavljanje) – pokreće sve čarobnjake jedan za drugim.
 • System
  Wizard
  (Čarobnjak za sistemske postavke) – služi za određivanje postavki operacijskog sustava koje nisu povezane s ispisivanjem.
 • Connection
  Wizard
  (Čarobnjak za povezivanje) – služi za konfiguriranje mogućnosti povezivanja pisača.
 • Print
  Wizard
  (Čarobnjak za ispisivanje) – služi za konfiguriranje ključnih parametara i značajki ispisivanja. Pogledajte Pokretanje Čarobnjaka za ispisivanje i probno ispisivanje naljepnice.
 • RFID
  Wizard
  (Čarobnjak za RFID) – služi za postavljanje operacija podsustava RFID.
Na početnom zaslonu
Home
dodirnite
Wizards
(Čarobnjaci) kako biste prikazali sve dostupne mogućnosti. Dodatne informacije o pojedinačnim postavkama koje se postavljaju pojedinima čarobnjacima pogledajte Korisnički izbornici.
Prikazuje zaslon izbornika Čarobnjaci.