RFID RFID Antenna (Antena za RFID)
RFID RFID Antenna (Antena za RFID)
View content for :
Product:

RFID
RFID Antenna (Antena za RFID)

Ako se kalibracijom oznaka RFID ne postiže željeni odabir antene, možete navesti vrijednost.
Prihvaćene vrijednosti:
A1
zadana je i jedina valjana postavka (za centralno poravnate antene koje se upotrebljavaju u ovom pisaču Zebra).
Povezane naredbe ZPL:
^RW
Upotrijebljena naredba SGD:
rfid.reader_1.antenna_port
Internetska stranica pisača:
View and Modify Printer Settings (Prikaz i izmjena postavki pisača)
RFID Setup (Postavljanje za RFID)
RFID ANTENNA (ANTENA ZA RFID)