RFID RFID Program Position (Položaj za programiranje oznake RFID)
RFID RFID Program Position (Položaj za programiranje oznake RFID)
View content for :
Product:

RFID
RFID Program Position (Položaj za programiranje oznake RFID)

Ako kalibracijom oznake RFID nije postignut željeni položaj za programiranje (položaj za čitanje/pisanje), moguće je odrediti vrijednost.
Prihvaćene vrijednosti:
od
F0
do
Fxxx
(xxx je duljina naljepnice u milimetrima ili 999, ovisno o tome što je manje) – pisač uvlači naljepnicu prema naprijed na navedenu udaljenost, a zatim započinje programiranje.
od
B0
do
B30
– pisač uvlači naljepnicu na navedenu udaljenost sa stražnje strane, a zatim počinje programiranje. Za vraćanje naljepnice, prazna podložna traka medija trebala bi izlaziti iz prednjeg dijela pisača kada se upotrebljava položaj programiranja sa stražnje strane.
Povezane naredbe ZPL:
^RS
Upotrijebljena naredba SGD:
rfid.position.program
Internetska stranica pisača:
View and Modify Printer Settings (Prikaz i izmjena postavki pisača)
RFID Setup (Postavljanje za RFID)
PROGRAM POSITION (POLOŽAJ ZA PROGRAMIRANJE)