Storage (Pohrana) Print Asset Lists (Ispisivanje popisa resursa)
Storage (Pohrana) Print Asset Lists (Ispisivanje popisa resursa)
View content for :
Product:

Storage (Pohrana)
Print Asset Lists (Ispisivanje popisa resursa)

Ispišite navedene podatke na jednu ili više naljepnica.
Prihvaćene vrijednosti:
Formats
(Formati) – ispisuje dostupne formate pohranjene u memoriji RAM pisača, na izbrisivom pogonu ili na dodatnoj memorijskoj kartici.
Images
(Slike) – ispisuje dostupne slike pohranjene u memoriji RAM pisača, na izbrisivom pogonu ili na dodatnoj memorijskoj kartici.
Fonts
(Fontovi) – ispisuje dostupne fontove u pisaču, uključujući standardne fontove pisača i sve opcijske fontove . Fontovi se mogu pohraniti u RAM ili na izbrisivu memoriju.
Barcodes
(Crtični kodovi) – ispisuje dostupne crtične kodove u pisaču. Crtični kodovi mogu se pohraniti u RAM ili na izbrisivu memoriju.
All
(Sve) – ispisuje prethodne naljepnice i naljepnicu s konfiguracijom pisača te naljepnicu s konfiguracijom mreže.
Povezane naredbe ZPL:
^WD
Internetska stranica pisača:
View and Modify Printer Settings (Prikaz i izmjena postavki pisača)
Print Listings on Label (Ispisivanje popisa na naljepnicu)