System (Sustav) Settings (Postavke) Head Close Action (Zatvaranje glave)
System (Sustav) Settings (Postavke) Head Close Action (Zatvaranje glave)
View content for :
Product:

System (Sustav)
Settings (Postavke)
Head Close Action (Zatvaranje glave)

Odredite radnju koju će pisač poduzeti kad zatvorite ispisnu glavu.
Prikazuje zaslon izbornika Čarobnjaci.
Prihvaćene vrijednosti:
CALIBRATE
(KALIBRACIJA) – prilagođava razine i pragove senzora, određuje duljinu naljepnice i uvlači medij do sljedeće mreže.
FEED
(UVLAČENJE) – uvlači naljepnice na prvu točku registracije.
LENGHT
(DULJINA) – određuje duljinu naljepnice pomoću trenutnih vrijednosti senzora i zatim uvlači medij do sljedeće mreže.
NO MOTION
(BEZ POMAKA) – nalaže pisaču da ne pomiče medij. Morate ručno osigurati pravilan položaj mreže ili pritisnuti gumb
FEED
(Ulaganje) kako biste pozicionirali sljedeću mrežu (prazninu na naljepnici)
SHORT CAL
(KRATKA KALIBRACIJA) – postavlja pragove za medij i mrežu bez prilagođavanja snage senzora, određuje duljinu naljepnice i umeće medij do sljedeće mreže.
Povezane naredbe ZPL:
^MF
Upotrijebljena naredba SGD:
ezpl.head_close_action
Internetska stranica pisača:
View and Modify Printer Settings (Pregled i izmjena postavki pisača)
Calibration (Kalibracija)