System (Sustav) Settings (Postavke) Restore Defaults (Vraćanje zadanih postavki)
System (Sustav) Settings (Postavke) Restore Defaults (Vraćanje zadanih postavki)
View content for :
Product:

System (Sustav)
Settings (Postavke)
Restore Defaults (Vraćanje zadanih postavki)

Vraća specifične postavke pisača, poslužitelja ispisivanja i mreže na zadane tvorničke postavke.
Prikazuje zaslon izbornika Čarobnjaci.
Budite oprezni pri učitavanju zadanih postavki jer ćete morati ponovo učitati sve postavke koje ste ručno promijenili. Ova stavka izbornika dostupna je u dva korisnička izbornika s različitim tvorničkim vrijednostima za svaku od njih.
Prihvaćene vrijednosti:
PRINTER
(PISAČ) – vraća sve postavke pisača, osim mrežnih postavki, na zadane tvorničke vrijednosti. Budite oprezni pri učitavanju zadanih postavki jer ćete morati ponovo učitati sve postavke koje ste ručno promijenili.
NETWORK
(MREŽA) – ponovo pokreće žičnog ili bežičnog poslužitelja ispisivanja. Uz bežični poslužitelj ispisivanja, pisač će se također ponovno povezati s bežičnom mrežom.
LAST SAVED
(POSLJEDNJE SPREMLJENO) – učitava postavke posljednjeg trajnog spremanja.
NO MOTION
(BEZ POMAKA) – nalaže pisaču da ne pomiče medij. Morate ručno osigurati pravilan položaj mreže ili pritisnuti gumb
FEED
(Ulaganje) kako biste pozicionirali sljedeću mrežu (prazninu na naljepnici)
SHORT CAL
(KRATKA KALIBRACIJA) – postavlja pragove za medij i mrežu bez prilagođavanja snage senzora, određuje duljinu naljepnice i umeće medij do sljedeće mreže.
Povezane naredbe ZPL:
PISAČ–
^JUF
MREŽA–
^JUN
POSLJEDNJE SPREMLJENO –
^JUR
Tipke upravljačke ploče:
PISAČ – za vraćanje pisača na tvorničke vrijednosti, tijekom pokretanja pisača držite
FEED
(Ulaganje) +
PAUSE
(Pauza).
Internetska stranica pisača:
PRINTER (PISAČ) –
View and Modify Printer Settings (Prikaz i izmjena postavki pisača)
Restore Default Configuration (Vrati zadanu konfiguraciju)
NETWORK (MREŽA) –
Print Server Settings (Postavke poslužitelja za ispisivanje)
Reset Print Server (Ponovno postavljanje poslužitelja za ispisivanje)
LAST SAVED (ZADNJE SPREMLJENO) –
View and Modify Printer Settings (Prikaz i izmjena postavki pisača)
Restore Saved Configuration (Vrati spremljenu konfiguraciju)