Odaberite način ispisivanja za rukovanje medijem
Odaberite način ispisivanja za rukovanje medijem

Odaberite način ispisivanja za rukovanje medijem

Primijenite način ispisivanja koji odgovara upotrebljavanom mediju i dostupnim opcijama pisača.

Načini ispisivanja

  • TEAR OFF
    (Otkidanje) – ovaj način rada (zadani) može se upotrebljavati s bilo kojim opcijama i većinom vrsta medija. Pisač ispisuje formate naljepnica kako ih prima. Operater može otkinuti ispisane naljepnice u bilo kojem trenutku nakon što se ispišu.
  • PEEL
    (Odljepljivanje) – samo s opcijom za dispenziranje naljepnica. Pisač odljepljuje naljepnicu s podloge tijekom ispisivanja, a zatim se zaustavlja dok se naljepnica ne ukloni.
  • CUTTER
    (Rezač) – samo s opcijom rezača. Pisač reže između naljepnica nakon ispisivanja svake naljepnice.
Povezane naredbe ZPL:
^MM
Upotrijebljena naredba SGD:
media.printmode
Internetska stranica pisača:
View and Modify Printer Settings (Prikaz i izmjena postavki pisača)
General Setup (Općenito postavljanje)
Print Mode (Način rada ispisivanja)