Upotreba opcije dispenzera naljepnica
Upotreba opcije dispenzera naljepnica
View content for :
Product:

Upotreba opcije dispenzera naljepnica

Dispenzer naljepnica omogućuje ispisivanje naljepnica i automatsko uklanjanje materijala poleđine (podloge/mreže). Pri ispisivanju više naljepnica, pisač se uklanjanjem raspoređene (oguljene) naljepnice aktivira za ispisivanje i raspoređivanje sljedeće naljepnice.
 • Na pisačima s opcijom zaslona upotrebljavajte
  Print (Ispisivanje)
  Label Position (Položaj naljepnice)
  Collection Method (Metoda prikupljanja)
 • U upravljačkom programu pisača Rukovanje medijem postavite na Skidanje podložne trake
 • Upotrijebite čarobnjak
  Configure Printer Settings
  (Konfiguriranje postavki pisača) programa Zebra Setup Utility
 • Pošaljite pisaču naredbe za programiranje ZPL.
Pri programiranju u jeziku ZPL nizovima naredbi prikazanima u nastavku možete konfigurirati pisač za upotrebu opcije dispenzera:
^XA ^MMP ^XZ ^XA ^JUS ^XZ
 1. Umetnite naljepnice u pisač. Zatvorite pisač i pritišćite gumb
  FEED
  (Ulaganje) dok minimalno 100 milimetara ili 4 inča naljepnica ne izađe iz pisača. Naljepnice možete ostaviti na podlozi.
 2. Podignite podlogu preko gornje strane pisača. Povucite zlatni zasun u sredini vratašaca dispenzera dalje od pisača i vratašca će se otvoriti.
 3. Umetnite podlogu naljepnice između vratašaca dispenzera i kućišta pisača.
 4. Zatvorite vratašca dispenzera dok vučete kraj podloge naljepnica.
 5. Pritisnite i otpustite gumb
  FEED
  (Ulaganje) jednom ili više puta dok se naljepnica ne postavi za uklanjanje.
 6. Tijekom zadatka ispisivanja, pisač odljepljuje pozadinu i izbacuje jednu naljepnicu. Izvadite naljepnicu iz pisača i omogućite ispisivanje sljedeće naljepnice.
Ako softverskom naredbom niste aktivirali senzor uklanjanja naljepnica da prepoznaje uklanjanje dispenzirane (odlijepljene) naljepnice, ispisane će se naljepnice slagati jedna na drugu, a mehanizam bi se mogao zaglaviti.