Ispisivanje Izvješća o konfiguraciji radi testiranja pisača
Ispisivanje Izvješća o konfiguraciji radi testiranja pisača
View content for :
Product:

Ispisivanje Izvješća o konfiguraciji radi testiranja pisača

Ispisivanje izvješća o konfiguraciji odličan je način za testiranje i potvrdu osnovnih radnji i°postavki pisača.
Prije povezivanja pisača s računalom provjerite je li pisač u ispravnom radnom stanju.
To možete napraviti ovim postupkom za ispisivanje Izvješća o konfiguraciji. Informacije na ispisanom Izvješću o konfiguraciji mogu pomoći pri postavljanju pisača i otklanjanju poteškoća.
 1. Pobrinite se da mediji i spremnik s vrpcom (ako upotrebljavate ispisivanje s toplinskim prijenosom) budu pravilno umetnuti u pisač, a gornji poklopac pisača zatvoren.
 2. Uključite pisač.
 3. Kad pisač prijeđe u stanje spremnosti za rad (indikator statusa svijetli zeleno), pritisnite i držite gumbe
  FEED
  (Ulaganje) i
  CANCEL
  (Odustani) dvije sekunde i zatim ih otpustite.
  Prikazuje pritiskanje gumba Feed (Ulaganje) i Cancel (Odustani) na pisaču u trajanju od 2 sekunde i uzorak izvješća o konfiguraciji.
Ako ne možete ispisati ova izvješća, pogledajte Rješavanje problema.