Problem: baterija ima crveni indikator
Problem: baterija ima crveni indikator

Problem: baterija ima crveni indikator

Stanje

Prepoznat je kvar baterije.

Uzrok: kvar baterije

Baterija je dosegnula kraj radnog vijeka ili ima opći kvar komponente.

Uzrok: baterija je previše vruća ili previše hladna

Rješenje: po potrebi testirajte i zamijenite bateriju.

Interna podrška za pisač°–°radnja operatera
  1. Izvadite bateriju iz pisača i punjenjem provjerite status punjenja.
  2. Pričekajte da se baterija ohladi, odnosno ugrije na sobnu temperaturu pa ponovo provjerite napunjenost baterije.
  3. Umetnite novu, potpuno napunjenu bateriju u pisač, a staru sigurno odložite u otpad sukladno lokalnim propisima.