Upozorenje: nema memorije
Upozorenje: nema memorije
View content for :
Product:

Upozorenje: nema memorije

Stanje

Na navedenoj lokaciji memorije u pisaču ne mogu se spremati podaci. Postoje četiri vrste memorije: Za grafiku, format, bitmape i font. Nema dovoljno memorije za izvršavanje funkcije navedene u drugom retku poruke o pogrešci.

Uzrok: nema dovoljno memorije za spremanje datoteke

Nema dovoljno memorije za izvršavanje funkcije navedene u drugom retku poruke o pogrešci.

Rješenje: oslobodite memoriju

Interna°podrška za pisač
  1. Oslobodite dio memorije pisača prilagodbom formata naljepnica ili parametara pisača kako biste smanjili područje ispisa.
  2. Uklonite grafike, fontove ili formate koji se ne upotrebljavaju.
  3. Pazite da se podaci ne usmjeravaju na uređaj koji nije ugrađen ili nije dostupan.