Dimenzije°pisača s toplinskim prijenosom ZD611T
Dimenzije°pisača s toplinskim prijenosom ZD611T
View content for :
Product:

Dimenzije°pisača s toplinskim prijenosom
ZD611T

U ovom poglavlju navedene su vanjske dimenzije pisača, za pisač opremljen običnom dodatnom opremom ili s opcijama.
Standardni pisač
ZD611T
Prikazuje dno pisača te lokacije i dimenzije otvora za montiranje.
Pisač s opcijom dispenzera naljepnica
ZD611T
Prikazuje dno pisača te lokacije i dimenzije otvora za montiranje.
Pisač s opcijom rezača medija
ZD611T
Prikazuje dno pisača te lokacije i dimenzije otvora za montiranje.
Otvoren pisač s pričvršćenom opcijom baterijske baze
ZD611T
Prikazuje dno pisača te lokacije i dimenzije otvora za montiranje.
Standardni nosač za
ZD611T
Prikazuje dno pisača te lokacije i dimenzije otvora za montiranje.
Za montiranje pisača upotrijebite M3 vijke s navojem. Maksimalna dubina otvora je 8,5 mm.