Ugradnja opcija za rukovanje raspoređivanjem, rezanjem i kidanjem medija
Ugradnja opcija za rukovanje raspoređivanjem, rezanjem i kidanjem medija
View content for :
Product:

Ugradnja opcija za rukovanje raspoređivanjem, rezanjem i kidanjem medija

Kompleti opcija s dispenzerom, rezačem i mehanizmom za otkidanje naljepnica instaliraju se i na pisač se montiraju uobičajenim metodama.
Kako biste zaštitili sebe i pisač, prije ugradnje, ponovne konfiguracije ili rješavanja problema s opcijama za rukovanje medijima pisača učinite sljedeće.
  • Izvadite rolu s medijima iz držača role s medijima.
  • Iskopčajte utikač istosmjerne struje iz stražnje strane pisača.
  • Uklonite sve kabele sučelja i USB uređaje.
Potrebni alati:
Kompleti za nadogradnju isporučuju se s običnim šesterokutnim ključem T10.
Uklanjanje i mijenjanje modula za povezivanje ne bi smjelo biti uobičajena praksa.
Pisač će provjeriti promjene hardvera i po potrebi se konfigurirati prilikom ponovnog pokretanja. Kako bi se osigurale najbolje radne značajke pisača, ažurirajte programske datoteke pisača odmah po dovršetku početnog postavljanja pisača ili nakon nadogradnje pisača. Pogledajte Ažuriranje programskih datoteka pisača.

Vađenje opcija za rukovanje medijima

Okvir standardne opcije za otkidanje uklanja se na isti način kao i druge opcije pisača za rukovanje medijima.
  1. Okrenite pisač naopako. Uklonite dva montažna vijka.
  2. Okvir duž prednje strane pisača pomaknite prema bazi pisača za oko 12,5 mm (0,5 inča). Slobodnu stranu okvira izvucite ravno s prednje strane pisača.
Prikazuje vađenje vijaka kojima je okvir pričvršćen za pisač.

Ugradnja opcija za rukovanje medijima

Pogledajte ilustracije za pričvršćivanje opcionalnih okvira za medije na pisač.
  1. Centrirajte modul na prednju stranu pisača i pogurajte ga.
  2. Pričvrstite opcionalni modul za pisač s dva vijka.

Ugradnja°dispenzera naljepnica

Prikazuje okvir umetnut u prednji dio pisača i pričvršćivanje vijcima.

Ugradnja rezača naljepnica

Prikazuje okvir umetnut u prednji dio pisača i pričvršćivanje vijcima.