Windows 10 (verzija za računalo)
Windows 10 (verzija za računalo)

Windows 10 (verzija za računalo)

Prije uparivanja ili dodavanja uređaja koji podržava vezu Bluetooth, provjerite je li uređaj uključen i vidljiv. Uređaj sa sustavom Windows možda treba biti opremljen adapterom za Bluetooth kako bi se mogao povezati s uređajima s tehnologijom Bluetooth. Više informacija potražite u korisničkom priručniku proizvođača vašeg uređaja.
 1. Pritiskom gumba
  Start
  u sustavu Windows otvorite izbornik Start sustava Windows te odaberite
  Settings
  (Postavke).
 2. U prozoru Settings (Postavke) pritisnite kategoriju
  Devices
  (Uređaji).
 3. Pritisnite
  Bluetooth
  . Ako na računalu nije instalirana veza Bluetooth, kategorija Bluetooth ne prikazuje se na popisu kategorija uređaja. Pisač se identificira serijskim brojem.
 4. Pritisnite ikonu pisača
  printer
  , a zatim gumb za uparivanje pisača
  Pair
  .
 5. Pisač ispisuje pristupni kod. Usporedite taj kod s kodom prikazanim na zaslonu. Ako se podudaraju, pritisnite
  Yes
  (Da).
 6. Po dovršetku uparivanja status pisača mijenja se u povezan.