Windows Vista SP2 ili Windows 7
Windows Vista SP2 ili Windows 7

Windows Vista SP2 ili Windows 7

Instalacija veze Bluetooth u sustavima Windows Vista (SP2 i noviji) i Windows 7 razlikuje se od instalacije u sustavu XP.
 • Windows Vista:
  Pritisnite gumb
  Start
  , a zatim pritisnite
  Control Panel
  (Upravljačka ploča),
  Hardware and Sound
  (Hardver i zvuk),
  Printers
  (Pisači) te
  Add a printer
  (Dodaj pisač) kako biste otvorili čarobnjaka
  Add Printer
  (Dodavanje pisača).
 • Windows 7
  : Pritisnite gumb
  Start
  , a zatim u izborniku
  Start
  pritisnite
  Devices and Printers
  kako biste otvorili Uređaje i pisače.
 • Neki ključići za Bluetooth i uređaji ugrađeni u glavno računalo, koji nisu proizvodi tvrtke Microsoft, u upravljačkom programu imaju graničnu podršku za ispisivanje uparivanjem Secure Simple Paring (SSP) i za njih se čarobnjak
  Add printer
  (Dodavanje pisača) možda neće dovršiti na uobičajen način. Kako biste aktivirali SPP za uređaj, odnosno pisač koji instalirate, možda ćete morati pristupiti stavci Bluetooth uređaji na upravljačkoj ploči
  Control Panel
  ili putem palete sustava u traci
  Start
  sustava Windows. Instalirajte pisač putem lokalnog USB ulaza za pisač, a nakon završetka instalacije odabrani komunikacijski ulaz promijenite u COM ulaz SPP (virtualni serijski ulaz).
 1. U izborniku
  Start
  sustava Windows pristupite
  Devices nad Printers
  (Uređaji i pisači).
 2. Potražite uređaje Bluetooth u prozoru
  Devices and Printers
  (Uređaji i pisači). Pronađite generičku ikonu Windows Bluetooth.
 3. Prijeđite preko ikone
  Bluetooth
  pokazivačem miša i ona će posvijetliti. Pritisnite ikonu
  Bluetooth
  desnom tipkom miša. U skočnom izborniku odaberite
  Bluetooth Settings
  (Postavke za Bluetooth).
 4. Provjerite jesu li označena oba potvrdna okvira za
  Connections
  (Veze).
 5. Provjerite je li mogućnost
  Turn off the Bluetooth adapter
  (Isključi adapter za Bluetooth) neoznačena.
 6. Pritisnite gumb
  Apply
  (Primijeni).
 7. Pritisnite gumb
  OK
  (U redu) kako biste zatvorili prozor.
 8. Pritisnite
  Add a device
  (Dodaj uređaj) na gornjoj traci prozora
  Devices and Printers
  (Uređaji i pisači). U prozoru
  Add a device
  (Dodaj uređaj) prikazuju se uređaji Bluetooth u blizini.
 9. Uključite pisač Zebra s omogućenom vezom Bluetooth 4.0 (kompatibilna s verzijom 3.0). Nakon nekoliko trenutaka u prozor
  Add a device
  (Dodaj uređaj) dodaje se novi pisač.
 10. Pritisnite ikonu
  printer
  (pisač). Pritisnite desnu tipku miša i odaberite
  Add device
  (Dodaj uređaj).
 11. Pisač ispisuje kod za uparivanje. Provjerite podudaraju li se brojevi za uparivanje s prikazanim na zaslonu. Ako se brojevi podudaraju, u prozoru
  Add a device
  (Dodaj uređaj) pritisnite gumb
  Next
  (Dalje).
 12. Nakon uspješnog dovršetka postupka uparivanja prikazuje se sljedeća poruka.
  Broj ulaza COM°prikazuje se u skočnom prozoru trake zadataka. Prikazuje se samo nekoliko sekundi.