Čitanje NFC kartica
Čitanje NFC kartica

Čitanje NFC kartica

Očitavanje beskontaktnih kartica putem NFC-a.
  1. Pokrenite aplikaciju koja podržava NFC.
  2. Držite uređaj na način prikazan na slici.
  3. Poravnajte karticu s NFC antenom (1) na stražnjem dijelu uređaja.
    nfc kartica treba dodirnuti logotip nfc
    nfc kartica treba dodirnuti logotip nfc
    Tablet može očitavati NFC kartice s prednje i stražnje dijela uređaja.
  4. Držite karticu stabilno dok se transakcija ne dovrši (to obično naznačuje aplikacija).