Skeniranje unutarnjim skenerom
Skeniranje unutarnjim skenerom

Skeniranje unutarnjim skenerom

Za snimanje podataka crtičnih kodova upotrijebite unutarnji skener.
Za očitavanje crtičnog koda potrebna je aplikacija omogućena za skeniranje. Uređaj ima aplikaciju DataWedge koja skeneru omogućava dekodiranje podataka crtičnih kodova i prikaz njihovog sadržaja.
 1. Provjerite je li aplikacija otvorena na uređaju i nalazi li se tekstno polje u fokusu (pokazivač teksta u tekstnom polju).
 2. Izlazni prozorčić uređaja usmjerite prema crtičnom kodu.
  skeniranje integriranim skenerom
 3. Pritisnite i zadržite jednu od tipki za skeniranje.
  Uključit će se točka za ciljanje s osvjetljenjem koja pruža pomoć pri ciljanju.
  Kada je uređaj u načinu rada popisa za odabir, on neće dekodirati crtični kôd dok centar točke za ciljanje ne dodirne crtični kôd.
 4. Pazite da crtični kôd bude unutar područja okvira laserskog nišana. Točka za ciljanje upotrebljava se radi bolje vidljivosti pri jakom osvjetljenju.
  LED indikator snimanja podataka svijetli zeleno i oglašava se zvučni signal, prema zadanoj postavci, što znači da je crtični kôd uspješno dekodiran.